Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. Ezek a fájlok nem tárolnak személyes adatokat, hanem oldallátogatási szokásairól adnak információt.

Elfogadom
Menü

Nyereményjáték szabályzat

Részvételi- és Játékszabályzat

1. A Csemetesziget Bababolt (Győrfi Péter E.V.)  által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játékkizárólag azon természetes személy vehet részt, aki nem esik a 12. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

2. A Játékban automatikusan vesz részt mindenki, aki: 2018. november 25. 24 óráig részt vesz a játékban.

3. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

4. A Játék  2018. november 25-én 24:00-kor ér véget. 

5. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében meghiúsult feliratkozásokat. A feliratkozás elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a feliratkozás bizonyítékaként.

6. A Játék nyereménye: Aksjomat Kft által forgalmazott foglalkoztató füzet,és könyvcsomag, 3.000 Ft értékben.

7. A nyeremény sorsolására 2018. november 26. napján a nyereményjáték lezárása után kerül sor a ’random.org’ sorsolószoftver segítségével.

8. A Szervező a nyertest Facebook posztban tájékoztatja. A játék nyertesének erre az üzenetre válaszolva kell megadnia postacímét, melyre Szervező a nyereményt postai úton juttatja el, legkésőbb a sorsolást követő 14. napon.

9. A Szervező a nyereménysorsoláson összesen egy nyertest és egy tartalék nyertest sorsol. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos az e-mailben történő értesítésre 7 napon belül nem válaszol.

10. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

11. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

12. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint azon személyek, akik a vásárlásukat követő 14 napon belül élnek elállási jogukkal, és ilyen módon a Játék időtartama alatt leadott rendelésük meghiúsul.

13. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

14. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

15. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

 
blog comments powered by Disqus

Keresés